Badestamp på tur inn

Vi har i andre artikler på våre sider snakket om utvidelse av produktsortiment på festivalmessen vår, og i den forbindelse har vi tenkt å informere om enda ett av produktene som vi finner naturlig å vurdere i så måte.

Ved hjelp av markedsundersøkelser og søken etter nye samarbeidspartnere basert på trender så har vi kommet frem til at vi ønsker å etter hvert kunne tilby badestamper i vårt sortiment. Vi ser at dette er en tiltakende trend i Norge i dag, og det er et faktum at nordmenn hele tiden er ute etter å forskjønne og utnytte sine eiendommer i langt større grad enn tidligere. Årsakene til at det har blitt slik er naturligvis forskjellige, men at vi har fått større kjøpekraft som følge av langt bedre personlig økonomi er selvsagt viktig.

Det er viktig at vi er på plass og kan tilby produkter som dette ettersom vi er på tur til å utvide vår messevirksomhet og vi mener at det å kunne tilby badestamper er en naturlig forlengelse av det vi driver med i dag. Vi mener at trebåtfestivalen naturlig kan utvides til også å gjelde andre treprodukter og ettersom vi konstant sonderer markedet etter de siste trendene mener vi altså at dette fint kan la seg gjøre.

Disse produktene befinner seg også i et attraktivt prissjikte som gjør at det vil være høyaktuelt for våre besøkende. Husk også på at man på slike messer ofte får spesielt gode tilbud av de som tilbyr produktene, og derfor vil dette kunne trekke enda flere mennesker til vårt spesielle og hyggelige arrangement!

Å være nyskapende er en utfordring for de aller fleste arrangementer og vi må hele tiden søke etter nye impulser for å holde oss attraktive. Det har vi gjort i alle år og dette er noe vi ønsker å fortsette med.